सानो भर्‍याङ सेवा केन्द्र

कार्यालय प्रमुख : श्री मुक्तिराम अर्याल
सर्म्पर्क नम्बर : ०१-४२७२३२५
फ्याक्स नम्बर :
ठेगाना : सानो भर्र्याङ् , स्वयम्बु ,काठमाडौं
इमेल :