पुराना सुचनाहरु

क्रम संख्या सुचनाको शिर्षक प्रकाशित मिती
1बागमती लाइसेन्स कार्यालयहरु सम्बन्धि सूचना2017-03-14
2स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/२२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा2017-03-05
3स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/२० गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-03
4स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/१९ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-02
5स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/१८ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-01
6यातायात व्यवस्था कार्यालय स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्ग को सूचना2017-03-01
7B Category तर्फको Online Form सम्बन्धी सूचना 2017-02-27
8भूकम्पपिडीत ट्याक्सी दर्ताको प्राप्त भएका निवेदकहरूको विवरण2017-02-19
9महाकाली कार्यालयको ट्रायल सम्बन्धि सूचना 2017-02-09
10NIRTTP बस रुट स्टडी सम्बन्धि सूचना 2017-02-03