Caminar by TEMPLATED

निर्देशिका र कार्यविधि

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुबिधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० ।
२०७०-६-१ डाउनलोड
2
सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा जडित सि.सि.टि.भि. क्यामरा संचालन कार्यविधि, २०६८।
२०६८-४-१ डाउनलोड
3
चालक प्रशिक्षणा संचालनको पाठ्यक्रम, २०६९।१०।१७ ।
२०६९-१०-१७ डाउनलोड
4
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशाेधित) ।
२०६०-१२-१ डाउनलोड
5
स्कूल बस निर्देशिका, २०७४ ।
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
6
बस बडी बिल्डिंग मापदण्ड, २०७४ ।
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
7
कारखाना तथा वर्कशप संचालन निर्देशिका, २०७४
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
8
मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ ।
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
9
सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७४ ।
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
10
मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण र परिक्षणको मापदण्ड तथा सवारी प्रदुषण निर्देशिका,  २०७४।
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
11
बाटो निर्धारण निर्देशिका, २०७४ .
२०७४-१२-१६ डाउनलोड
12
कोभिड-१९ प्रकोपको अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ।
२०७७-६-५ डाउनलोड
13
मध्यम तथा लामो दुरीमा सञ्चालित यात्रीवाहक सार्वजनिक यातायात सेवाकाे अनलाइन टिकट खरिद-विक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ।
२०७७-६-२७ डाउनलोड
14
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ (संशाोधित) ।
२०७८-४-११ डाउनलोड
15
मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ (संशोधन सहित)।
२०७८-१०-१२ डाउनलोड