Quick Setting


नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था विभाग

मीनभवन, काठमाडौं
nepali flag

ऐन र नियम

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1 सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली, २०५४ 2079-02-04 डाउनलोड
2 इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू सम्बन्धी राजपत्र सूचना । 2078-07-25 डाउनलोड
3 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ 0207-02-04 डाउनलोड