सुचना पाटी

भूकम्पपिडीत ट्याक्सी दर्ताको प्राप्त भएका निवेदकहरूको विवरण

काठमाडौ जिल्ला

ललितपुर जिल्ला

भक्तपुर जिल्ला

धादिड़ जिल्ला

दोलखा जिल्ला

गोरखा जिल्ला

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला

मकवानपुर जिल्ला

नुवाकोट जिल्ला

ओखलढुङ्गा जिल्ला

रामेछाप जिल्ला

रसुवा जिल्ला

सिन्धुली जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

 

 

 

अन्य सुचना: