सुचना पाटी

मिति २०७४ असार ८ गते गोला चिठ्ठा कार्यक्रमबाट छनौट भएका व्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली

दोलखा जिल्ला

सिन्धुली जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

 

 

अन्य सुचना: