सुचना पाटी

मिति २०७४ असार ९ गते गोला चिठ्ठा कार्यक्रमबाट छनौट भएका व्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली

काठमाडौ जिल्ला

ललितपुर जिल्ला

भक्तपुर जिल्ला

मकवानपुर जिल्ला

धादिड़ जिल्ला

ओखलढुङ्गा जिल्ला

गोरखा जिल्ला

रसुवा जिल्ला

 

 

अन्य सुचना: