पुराना सुचनाहरु

क्रम संख्या सुचनाको शिर्षक प्रकाशित मिती
1Smart Cards र Printer सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको Qualification criteria सम्बन्धमा 2017-07-07
2SmartCards र Printer सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धमा2017-06-28
3SmartCards र Printer सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा बोलपत्र खरिदकर्ताले गरेका प्रश्नहरुको उत्तर 2017-06-28
4बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2017-06-25
5मिति २०७४ असार ९ गते गोला चिठ्ठा कार्यक्रमबाट छनौट भएका व्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली 2017-06-22
6मिति २०७४ असार ८ गते गोला चिठ्ठा कार्यक्रमबाट छनौट भएका व्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली 2017-06-22
7मिति २०७४ असार ७ गते गोला चिठ्ठा कार्यक्रमबाट छनौट भएका व्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली 2017-06-21
8भूकम्पपिडीत ट्याक्सी दर्ताको प्राप्त भएका निवेदकहरूको विवरण2017-06-19
9अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्प्रधात्मक बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2017-05-28
10ट्याक्सीको गोलाप्रथाको मिति परिवर्तन सम्बन्धि सूचना2017-05-26