पुराना सुचनाहरु

क्रम संख्या सुचनाको शिर्षक प्रकाशित मिती
1मिति २०७४/०१/०६ को यातायात व्यवस्था कार्यालय, विर्तामोड (मेची) को लिखित परीक्षाको परीक्षाफल 2017-04-25
2मिति २०७४/०१/१० गते यातायात ब्यवस्था कार्यालय, कर्णालीको रिट्रायल परीक्षाको नतिजा2017-04-23
3EDLVRS सेवा अवरुद्ध सम्बन्धि सूचना2017-04-08
4बागमती लाइसेन्स कार्यालयहरु सम्बन्धि सूचना2017-03-14
5स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/२२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा2017-03-05
6स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/२० गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-03
7स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/१९ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-02
8स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्गको २०७३/११/१८ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा 2017-03-01
9यातायात व्यवस्था कार्यालय स.चा.अ.प. ठूलो भर्यांङ्ग को सूचना2017-03-01
10B Category तर्फको Online Form सम्बन्धी सूचना 2017-02-27